G3NA-210B 2018-11-10T17:32:20+08:00

Project Description

OMRON G3NA-210B  in  stock

本體

絕緣方式 Zero cross功能 動作指示燈 輸出適用負載*1 輸入額定電壓 型號
觸發三極管
(Phototriac)
5A
AC24~ 240V*2
DC5~24V G3NA-205B DC5-24
光耦合器
(Photo coupler)
AC100~120V G3NA-205B AC100-120
AC200~240V G3NA-205B AC200-240
觸發三極管
(Phototriac)
10A
AC24~ 240V*2
DC5~24V G3NA-210B DC5-24
光耦合器
(Photo coupler)
AC100~120V G3NA-210B AC100-120
AC200~240V G3NA-210B AC200-240
觸發三極管
(Phototriac)
20A
AC24~ 240V*2
DC5~24V G3NA-220B DC5-24
光耦合器
(Photo coupler)
AC100~120V G3NA-220B AC100-120
AC200~240V G3NA-220B AC200-240
觸發三極管
(Phototriac)
40A
AC24~240V *2
DC5~24V G3NA-240B DC5-24
光耦合器
(Photo coupler)
AC100~120V G3NA-240B AC100-120
AC200~240V G3NA-240B AC200-240
觸發三極管
(Phototriac)
75A
AC24~240V *2
DC5~24V G3NA-275B-UTU-2 DC5-24
光耦合器
(Photo coupler)
AC100~240V G3NA-275B-UTU-2 AC100-240
觸發三極管
(Phototriac)
90A
AC24~240V *2
DC5~24V G3NA-290B-UTU-2 DC5-24
光耦合器
(Photo coupler)
AC100~240V G3NA-290B-UTU-2 AC100-240
10A
AC200~480V
DC5~24V G3NA-410B DC5-24
AC100~240V G3NA-410B AC100-240
20A
AC200~480V
DC5~24V G3NA-420B DC5-24
AC100~240V G3NA-420B AC100-240
40A
AC200~480V
DC5~24V G3NA-440B-2 DC5-24
AC100~240V G3NA-440B-2 AC100-240
75A
AC200~480V
DC5~24V G3NA-475B-UTU-2 DC5-24
AC100~240V G3NA-475B-UTU-2 AC100-240
90A
AC200~480V
DC5~24V G3NA-490B-UTU-2 DC5-24
AC100~240V G3NA-490B-UTU-2 AC100-240
―― 10A
DC5~200V
DC5~24V G3NA-D210B DC5-24
AC100~240V G3NA-D210B AC100-240
註. 標準品取得UL、CSA規格。訂購G3NA-205B/210B/220B/240B/D210B型的EN規格(TÜV認證)商品時,
請在型號末尾加上-UTU。
   *1. 適用負載是將矽脂塗布於指定散熱器上使用時的值,會因為周邊溫度而變化。
詳細內容請參閱「●額定負載電流與環境溫度」。
*2. 在AC75V以下會延長損失時間,請以實際負載進行確認。

If  you  want to buy it,sent an inquiry to us

GET A QUOTE